ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η forumgreek.com είναι μία υπηρεσία που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε δωρεάν φόρουμ.

ΕΥΘΥΝΕΣ

Aπό την εταιρεία: Οι πληροφορίες που μεταφέρονται στην ιστοσελίδα, παρέχονται στην ακεραιότητά τους. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την χρήση των πληροφοριών αυτών.
Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν χωρίς ενημέρωση.

Από τον χρήστη: Ο χρήστης της ιστοσελίδας θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά οποιουδήποτε είδους, υλικά ή άυλα, έμμεσες, που προκαλούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου της forumgreek.com, από το γεγονός της παράνομης χρήσης ή εκμετάλλευσης της ίδιας της ιστοσελίδας ή κάποια στοιχεία της, όποια και αν είναι η αιτία και η θέση των ζημιών, καθώς και απαλλάσσει την forumgreek.comαπό τις συνέπειες των καταγγελιών ή νομικών ενεργειών που ενδέχεται να αντιμετωπίσει.
Ο χρήστης της forumgreek.com rπαραιτείται από οποιαδήποτε νομική ενέργεια ενάντια στην forumgreek.com σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας που λαμβάνεται από τρίτους εναντία της, από το γεγονός της παράνομης χρήσης ή/και της εκμετάλλευση της σελίδας της forumgreek.com.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ

Κατά την εγγραφή σας, θα λάβετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη, και φέρετε την οποιαδήποτε ευθύνη, της οποιασδήποτε ενέργειας υπάρχει κάτω από αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την forumgreek.comσε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων χρήσεων του κωδικού αυτού, του ονόματος χρήστη ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι έχετε αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε σύνδεσης. Η forumgreek.com δεν μπορεί, και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύψουν από την παραβίαση αυτών των όρων.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αναγνωρίζετε και συγκαλείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία, κώδικας, δεδομένα, κείμενο, λογισμικό, μουσική, ήχος, φωτογραφία, εικόνα, γραφικά, βίντεο, τσατ (ζωντανή συζήτηση), μηνύματα, χαρακτηριστικά, ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο , αν διαβιβασθούν δημόσια είτε ιδιωτικά, ο μόνος ευθύνων είναι το πρόσωπο από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι είστε, και σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε την πλήρη ευθύνη οποιουδήποτε περιεχομένου που ανεβάζετε/κατεβάζετε, μέσω δημοσίευσης, αποστολής με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παρά μόνο μέσω των υπηρεσιών. Σε καμία περίπτωση, η forumgreek.com δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε περιεχόμενο από το χρήστη ή από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη αυτών των περιεχομένων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους, έχοντας αντιληφθεί την χρήση αυτή, που αποστέλλονται μέσω e-mail ή που μεταδίδονται με οποιοδήποτε τρόπο μέσω των υπηρεσιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα γίνονται για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιβράδυνση ή απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας των υπηρεσιών, αλλά δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν αυτές τις καθυστερήσεις, ούτε να προβλέψουμε κάποιο χρόνο διακοπής τους. Κανένα δίκτυο ή πρόβλημα διακομιστή ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη δεν μπορεί να καλυφθεί από κάποια εγγύηση. Δεν δίνεται αποπληρωμή κάθε είδους για τη διακοπή ή στάση των υπηρεσιών , βλάβη ή απώλεια δεδομένων. Διάφορα συστήματα έχουν εγκατασταθεί για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του περιεχομένου αυτού. Έτσι, ένα αντίγραφο ασφαλείας του συνόλου των δεδομένων αποθηκεύεται καθημερινά. Αλλά για κανέναν λόγο , δεν θα παρέχεται καμία μεμονωμένη ασφάλεια ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της SQL χωματερής, ή βάσης δεδομένων. Σας παρακαλούμε, λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη ότι για κάθε προκλητά λόγο, καμία διασφάλιση ενός φόρουμ ούτε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ που έχουν εισάγει τη βάση δεδομένων τους στην υπηρεσία μας, δεν θα παραχωρούνται. Ωστόσο, ο διαχειριστής του φόρουμ έχει στη διάθεσή του ένα εργαλείο που του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας, προκειμένου να αποκαταστήσει την σελίδα του, όπως ήταν σε μια προηγούμενη ημερομηνία.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥΜ

Όλοι οι χρήστες που έχουν ένα PhpBB, Invision ή PunBB φόρουμ με μία τρίτη φιλοξενία μπορούν να εισαγάγουν το φόρουμ τους στην υπηρεσία forumgreek.com. Η διαδικασία χρειάζεται συνήθως να κάνετε εγγραφή ενός νέο φόρουμ στη forumgreek.com, και έπειτα να μας στείλετε ένα αίτημα μεταφοράς μέσω μιας συγκεκριμένης φόρμας συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων που πρέπει να υπάρχει. Η φόρμα μεταφοράς (import form) είναι διαθέσιμη στο τελευταίο βήμα της δημιουργίας ενός φόρουμ. Ο χρήστης δεν πρέπει να κάνει καμία αλλαγή στο φόρουμ όταν γίνεται η μεταφορά (import) διότι όλα τα δεδομένα θα αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της βάσης δεδομένων.

Ο χρήστης θα λάβει ένα email για κάθε βήμα της διαδικασίας μεταφοράς (σε εξέλιξη, ολοκλήρωση, αποτυχία κλπ.). Αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή αμφιβολία, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα μας μέσω email ή μέσω του Φόρουμ Υποστήριξης.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά (import) θα επιτευχθεί εντός των διοριών που έχουν τεθεί. Όμως, δεν είναι δυνατόν να σας εγγυηθούμε την ολοκλήρωση της μεταφοράς εντός της διορίας και το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, εξαρτάται από την δομή της βάσης δεδομένων η οποία πρέπει να μεταφερθεί. Ο υποψήφιος αποδέχεται κάποιες πιθανές αλλαγές του φόρουμ ώστε να ταιριάζει με το πρώτο. Αποδέχεται επίσης ότι κάποια δεδομένα δεν μπορούν να μεταφερθούν για λόγους ασφάλειας και απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης και προσωπικά μηνύματα.

Ακόμα, ο υποψήφιος της μεταφοράς στην υπηρεσία forumgreek.com βεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης και ότι έχει όλα τα δικαιώματα του φόρουμ. Για αυτό το λόγο, η αίτηση μεταφοράς, η βάση δεδομένων που θα μεταφερθεί και το τελικό φόρουμ που θα μεταφερθεί στη forumgreek.com είναι υπό την ευθύνη του ιδρυτή-δημιουργού. Ο ιδρυτής-δημιουργός αποδέχεται άνευ όρων ότι η forumgreek.comκατέχει το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση μεταφοράς που δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες συνθήκες.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Xρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και τα οποία μας έχετε εσείς προμηθεύσει. Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε newsletters για παράδειγμα, και για να σας επιτρέπουμε να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτή την ιστοσελίδα.
Μπορείτε να επωφεληθείτε από το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης ή της εναντίωσης σχετικά με τις εγγεγραμμένες πληροφορίες και δεδομένα που χρησιμοποιούνται σχετικά με εσάς. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί στέλνοντας μας ένα email ή με ένα κανονικό ταχυδρομικό μήνυμα στην εταιρεία ή επικοινωνώντας μαζί μας στο σχετικό Φόρουμ Υποστήριξης.

Είναι πιθανό να μοιραστούμε μη προσωπικές πληροφορίες σε συγκεντρωμένη μορφή με τρίτους φορείς.

Όταν κάνουμε έκκληση σε τρίτους για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, εξασφαλίζουμε ότι σέβονται τους κανόνες μας σχετικά με την εμπιστευτικότητα όπως και κάθε πρέπον μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Ενδέχεται να μεταφέρουμε πληροφορίες σε τρίτους σε συγκεκριμένες συνθήκες, ιδίως μεταξύ άλλων, αιτήσεις από δημόσιες αρχές για να αποτραπούν απάτες ή επικείμενες καταστροφές, αλλά και επίσης για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου μας και των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε ακόμα να αρνηθείτε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες και/ή να αρνηθείτε τη χρήση των cookies στον περιηγητή σας. Όμως, αυτό ενδέχεται να παραμορφωθεί η λειτουργία κάποιων υπηρεσιών ή ιδιοτήτων.

Με ένα απλό αίτημα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες για να τις διορθώσετε ή για να τις διαγράψετε σε περίπτωση λάθους μέσω του σχετικού Φόρουμ Υποστήριξης. Σχετικά με τα Cookies

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει ένα περιορισμένο ποσό πληροφοριών, το οποίο «κατεβαίνει» στον υπολογιστή του χρήστη όταν αυτός/αυτή πλοηγείται σε μια ιστοσελίδα. Επιτρέπει στο φόρουμ να αναγνωρίζει τον χρήστη στις επόμενες επισκέψεις προσφέροντας του μια βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης.
Ένα cookie ενεργεί ως μια σειρά πληροφοριών που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη και με την οποία ο περιηγητής του χρήστη προμηθεύει την ιστοσελίδα κάθε φορά που ο χρήστης υποβάλλει ένα αίτημα στην ιστοσελίδα.

Η ForumGreek χρησιμοποιεί Cookies. Ο στόχος ενός cookie είναι να αναγνωρίζει τον χρήστη ως χρήστη της ιστοσελίδας. Τα cookies επιτρέπουν την εξατομίκευση του διαθέσιμου διαφημιστικού περιεχομένου.
Πλοηγώντας σε ένα ForumGreek φόρουμ, συμφωνείτε με τη χρήση τρίτων υπηρεσιών που ενδέχεται να εγκαταστήσουν cookies στον υπολογιστή σας. Έχετε την επιλογή να μη δεχθείτε την δημιουργία διαφημιστικών cookies στον υπολογιστή σας. Αν διαλέξετε αυτή την επιλογή, θα συνεχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις, αλλά δεν θα είναι εντός των ενδιαφερόντων σας.
Τα ForumGreek φόρουμ χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία web analytics για να επιτρέπουν στους διαχειριστές να κατανοούν καλύτερα την συμπεριφορά των χρηστών τους. Αυτά τα εργαλεία ενδέχεται να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες και να δημιουργούν αναφορές στα στατιστικά των φόρουμ δίχως οι χρήστες να αναγνωρίζονται προσωπικά.

Διαχείριση Cookies

Η αποθήκευση των cookies επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν πλήρως τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα ForumGreek φόρουμ. Όμως, είναι απόφαση του χρήστη να καθορίσει αν αυτός/αυτή εγκρίνει την χρήση τους. Ο χρήστης συμφωνεί ότι προειδοποιείται ότι ο αποκλεισμός όλων των τύπων cookies επηρεάζει την καλή χρήση των ForumGreek φόρουμ και υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις του περιηγητή

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε τα cookies ατομικά. Στο μενού βοήθειας, που περιλαμβάνεται σε κάθε περιηγητή, περιγράφεται πώς να απορρίψετε τα cookies για όλες τις ιστοσελίδες εκτός από τις ιστοσελίδες που εμπιστεύεστε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies είναι διαθέσιμες σε κάθε περιηγητή.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Tα φόρουμ που φιλοξενούν ή προωθούν warez, την πειρατεία, το hacking, την αποσυμπίλυση, το spamming, τις επιθέσεις κατά των δικτύων ή των servers, την πορνογραφία, το ρατσιστικό μίσος, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τις ακατάλληλες δραστηριότητες στους διακομιστές, ή οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπονται. Κάθε φόρουμ, το οποίο περιέχει κείμενα, συνδέσμους, εικόνες, κινούμενα σχέδια, βίντεο ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναγνωρίζεται ως παράνομο, θα διαγράφεται χωρίς ειδοποίηση ή προειδοποίηση. Η forumgreek.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλους τους λογαριασμούς ή τα φόρουμ τα οποία θεωρεί ότι δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται εδώ ή ορίζονται στην forumgreek.com ή στους διεθνείς κανόνες διαδικτυακών ιστοχώρων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο του διαδικτύου. Οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο ή πράξη θα αναφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και διωχθεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με το συγκεκριμένο τρόπο για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ή να τα συνδυάσετε με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι επιβλαβής για τα ιδιωτικά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου:
  • Περιεχόμενο που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, ανάρμοστο, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο ή ηθικά κατακριτέo
  • Περιεχόμενο που αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα και θα μπορούσε να προσδιορίζει τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ή που αξιοποιούν τις εικόνες.

Η forumgreek.com είναι μια εντελώς δωρεάν ιστοσελίδα. Προσπαθούμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Σας ζητάμε να μην καταργήσετε τις πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων που υπάρχουν στο φόρουμ σας, στη γραμμή εργαλείων και στο υποσέλιδο με άλλα μέσα εκτός από αυτά που προβλέπονται, δηλαδή μέσω της διαχείρισης των πιστώσεων.
Επίσης, απαγορεύεται να αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε τις συνδέσεις των διαφημιζόμενων μέσω οποιοδήποτε μέσου, εκτός από εκείνα που προβλέπονται, δηλαδή τη διαχείριση των πιστώσεων. Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν και πάντα προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Για τους λόγους αυτούς, σας ζητάμε να σεβαστείτε τους όρους μας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Το σύνολο των στοιχείων που βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, διανείμετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, να τροποποιήσετε ή να μεταδώσετε την ιστοσελίδα ή τα στοιχεία του ιστοχώρου, όπως κείμενα, εικόνες, χωρίς προηγουμένως να έχετε λάβει την γραπτή άδεια της εταιρείας. Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στην εταιρεία και όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα δικαίωμα ή άδεια δεν θα μπορεί να διατεθεί για οποιοδήποτε από αυτά τα στοιχεία χωρίς γραπτή άδεια από την εταιρεία ή από τρίτο πρόσωπο που κατέχει τα δικαιώματα για το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της ιδιοκτησίας του, ενώπιον του δικαστηρίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί οι όροι της υπηρεσίας μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της forumgreek.com. Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να είναι σύμφωνοι με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτές τις πολιτικές.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Με τη χρήση των υπηρεσιών της forumgreek.com, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, ότι συμφωνείτε με την εκπλήρωση όλων των όρων της υπηρεσίας, καθώς και τις έγκαιρες τροποποιήσεις της, καθώς και όλες τις άλλες αναφερόμενες οδηγίες ή κανόνες κατ 'εφαρμογή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.