ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτοί είναι οι γενικοί όροι χρήσης της υπηρεσίας ("Όροι") που τέθηκαν για να ορίσουν τους όρους χρήσης για την δημιουργία των διαθέσιμων υπηρεσιών που προσφέρει η forumgreek.com ("Χρήσης").

Η forumgreek.com προσφέρει την δωρεάν δημιουργία δωρεάν φόρουμ συζητήσεων και επιτρέπει στους χρήστες να συμμετάσχουν σε τέτοια φόρουμ ("Φόρουμ(ς)").

Αυτοί οι Όροι αφορούν και επιδρούν στον ιδρυτή και διαχειριστή του φόρουμ ("Διαχειριστή(ές)"), αλλά και όλους τους χρήστες που πιθανόν συμμετέχουν σε αυτό ("Μέλος(η)"), ή το επισκέπτονται ("Επισκέπτης(ες)"). Όλοι αυτοί, ατομικά, μπορούν να ονομαστούν "Χρήστης(ες)".


ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η forumgreek.com είναι μια υπηρεσία που δουλεύει κάτω από την διαχείριση της εταιρείας e-Toxic, μίας εταιρίας βασισμένης στην διεύθυνση 100 Rue Albert Caquot 06410 Sophia Antipolis, Γαλλία, εγγεγραμμένη υπ’ αριθμόν 490 862 059 στο Μητρώο Εμπορικών και Επι- χειρησιακών Καταστάσεων της Antibes.

Datacenter : OVH : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – Γαλλία και SOFTLAYER : 6400 International Parkway, Suite 2000, Plano, TX 75093 ΗΠΑ.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πληροφορίες – Οι πληροφορίες των Υπηρεσιών που παρέχονται από την forumgreek.com είναι για πληροφοριακές περιπτώσεις μόνο και δεν αποτελεί μέρος ενός συμβολαίου. Η εταιρία δεν εγγυάται την ακεραιότητα των πληροφοριών αυτών και μπορεί να μεταβεί σε αλλαγές και ενημερώσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς την οποιαδήποτε ενημέρωση.

Πρόσβαση υπηρεσιών – Η forumgreek.com θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν τυχόν απροσδόκητες επιβραδύνσεις ή διακοπή των υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να εγγυηθεί την απουσία διακοπής, ή ακόμα και τη διάρκεια αυτής της διακοπής. Η forumgreek.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για προβλήματα δικτύου ή διακομιστών ή για τυχόν αποτυχίες ή βλάβες. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για διακοπή υπηρεσίας, ζημιά ή απώλεια περιεχομένου.

Ασφάλεια υπηρεσιών – Η forumgreek.com θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, χρησιμοποιώντας την τακτική της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας όλων των περιεχομένων. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας είναι προσβάσιμα από το Διαχειριστή του Φόρουμ, ο οποίος μπορεί να επαναφέρει το φόρουμ του, σε μία παλαιότερη μορφή του, εντός της προθεσμίας διατήρησης αυτών των αντιγράφων ασφαλείας. Εκτός από τις διατάξεις σχετικά με τη φορητότητα δεδομένων (βλ. παρακάτω), δεν μπορεί να παρέχεται το αντίγραφο ασφαλείας ή φόρτωσης ενός φόρουμ ή του συνόλου ή μέρους των δεδομένων που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων των φόρουμ που έχουν εισαγάγει τη βάση δεδομένων τους στην υπηρεσία forumgreek.com.

Περιεχόμενο – Η forumgreek.com δεν εκτελεί προηγούμενη μετριοπάθεια ή συστηματική επαλήθευση των περιεχομένων που δημοσιεύονται μέσω των υπηρεσιών του και επομένως δεν γνωρίζει το περιεχόμενό τους. Ο Διαχειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι συμβαδίζει και συμφωνεί με τους παρόντες Όρους και τους ισχύοντες Νόμους. Ως εκ τούτου, η forumgreek.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτά τα περιεχόμενα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Ασφάλεια λογαριασμού – Κατά τη δημιουργία ενός φόρουμ ή την εγγραφή σε ένα φόρουμ, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του και παραμένει έτσι ακόμη και αν μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες εκτελούνται από τρίτο άτομο με το λογαριασμό του. Συνιστάται να τερματίσετε τη συνεδρία (αποσύνδεση) μετά τη χρήση των υπηρεσιών. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης των δεδομένων του, ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την forumgreek.com χωρίς καθυστέρηση αναφέροντας τις παραβιάσεις που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί.

Χρήση των υπηρεσιών – Τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται μέσω των υπηρεσιών, με δημόσιο τρόπο ή όχι, και ανεξάρτητα από τη φύση τους (συγκεκριμένα αλλά όχι αποκλειστικά: πληροφορίες, κώδικες, δεδομένα, κείμενα, λογισμικά, μουσικές, ήχοι, φωτογραφίες, μηνύματα, αρχεία) αποτελούν ευθύνη του χρήστη που τις δημοσίευσε. Ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα και τις εξουσιοδοτήσεις που απαιτούνται για τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου και συμφωνεί να μην δημοσιεύει περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Σε καμία περίπτωση η forumgreek.com δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της δημοσίευσης αυτής ή για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκύπτουν από αυτήν.

Όλες οι πληροφορίες, κώδικες, δεδομένα, κείμενα, λογισμικό, μουσικές, ήχοι, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, βίντεο, συζητήσεις, μηνύματα, αρχεία ή άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω των υπηρεσιών, ασχλετως αν η δημοσίευση έγινε δημοσίως ή όχι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που τις δημοσίευσε. Σε καμία περίπτωση η forumgreek.com δεν θα ευθύνεται για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε δημοσιευμένο περιεχόμενο ή για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο.

Προκληθέντες ζημιές – Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους, υλικού ή άυλου, άμεσου ή έμμεσου, που προκλήθηκαν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και στη forumgreek.com ως αποτέλεσμα της παράνομης χρήσης ή εκμετάλλευσης των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως αιτίας και θέσης των ζημιών αυτών και εγγυάται να αποσύρει οποιαδήποτε ευθύνη από την forumgreek.com ενάντια στις συνέπειες οποιωνδήποτε αξιώσεων ή ενεργειών που μπορεί να προκύψουν από αυτές. Ο χρήστης περαιτέρω, παραιτείται από οποιαδήποτε προσφυγή κατά της forumgreek.com, σε περίπτωση αγωγής που ασκείται από τρίτο εναντίον της, ως αποτέλεσμα της παράνομης χρήσης ή / και εκμετάλλευσης των υπηρεσιών.


ΕΥΘΥΝΕΣ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο Διαχειριστής του Φόρουμ συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Η χρήση αυτή συνεπάγεται ότι ο Διαχειριστής διασφαλίζει την τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών, της δημόσιας τάξης, των ηθών και των δικαιωμάτων τρίτων (ιδίως της πνευματικής ιδιοκτησίας).

Ο Διαχειριστής έχει την ίδια υποχρέωση όσον αφορά το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες του φόρουμ του. Η συντόνιση εκτελείται εκ των υστέρων από τον Διαχειριστή (και τα πρόσωπα που έχει ορίσει για την ικανοποίησή του) προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του περιεχομένου του φόρουμ του με τους παρόντες Όρους.

Ο Διαχειριστής πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για το σκοπό ή το αποτέλεσμα παραβίασης αυτών των Όρων, ιδίως όσον αφορά περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται παράνομο από τους παρόντες Όρους (βλ. Παρακάτω).

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Ο Χρήστης αναλαμβάνει να κάνει χρήση των υπηρεσιών σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα άνωθεν, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύει.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην συμμετέχει σε οποιαδήποτε ενέργεια που έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την προσπάθεια διασφάλισης της ορθής λειτουργίας των Υπηρεσιών, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά με (i) οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να διακόψει, να αναστείλει, να επιβραδύνει ή να αποτρέψει τη συνέχεια των υπηρεσιών, (ii) οποιαδήποτε εισβολή ή απόπειρα εισβολής στα συστήματα της forumgreek.com, (iii) οποιαδήποτε κατάχρηση των πόρων του συστήματος, (iv) κάθε ενέργεια που ενδέχεται να επιβάλλει δυσανάλογο φορτίο στην υποδομή του ιστότοπου, (v) οποιαδήποτε παραβίαση στα μέτρα ασφάλειας και στην εξακρίβωση της γνησιότητας, (vi) κάθε πράξη που ενδέχεται να επηρεάσει τα οικονομικά, εμπορικά ή ηθικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της forumgreek.com ή των χρηστών του.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η forumgreek.com, ο χρήστης αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής του φόρουμ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διοίκησή του και παραδέχεται ιδιαίτερα ότι συντονίζει το δημοσιευμένο περιεχόμενο και διαχειρίζεται τα μέλη.

Ο χρήστης δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και της forumgreek.com. Όλα τα στοιχεία που είναι ορατά στον ιστότοπο προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιεί, να διανέμει, να αντιγράφει, να αναπαράγει, να τροποποιεί, να παραμορφώνει ή να μεταδίδει το σύνολο ή μέρος του ιστότοπου ή των στοιχείων του, όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας. Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του ιδιοκτήτη. Κανένα δικαίωμα ή άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί σε κανένα από αυτά τα στοιχεία χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας ή τρίτου, κάτοχο των δικαιωμάτων σχετικά με το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο που εμφανίζεται στον ιστότοπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διώκει κάθε πράξη παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της, ακόμη και στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που προσφέρει η forumgreek.com, ο χρήστης συμφωνεί να τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και να μην χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για - ιδιαίτερα - να ενθαρρύνει, να προωθήσει ή να τα παρουσιάσει με ευνοϊκό τρόπο:

  • Το Hack, το σπαμ, και επιθέσεις κατά δικτύων ή / και διακομιστών, phishing, κακόβουλο λογισμικό, εισβολή στο δίκτυο της forumgreek.com και τρίτων,
  • Περιεχόμενο σεξουαλικού, άσεμνου, πορνογραφικού χαρακτήρα,
  • Βίαιο, δυσφημιστικό, διακριτικό περιεχόμενο, ρατσιστικό, απειλιτικό κατά της ανθρωπότητας,
  • Η ανταλλαγή, η φιλοξενία, η διανομή ή η πειρατεία έργων και περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία ή οποιαδήποτε πρακτική παραβίασης,
  • Η πώληση, ανταλλαγή ή δωρεά προϊόντων που υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία, φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή ή όχι, ναρκωτικών και άλλων παράνομων ουσιών,
  • Απάτη με πιστωτικές κάρτες ή παραπλανητικές πρακτικές,
  • Παραβιάσεις των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ανηλίκων,
  • Οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους, που θίγει τα δικαιώματα τρίτων ή τις βλάπτει.

Η forumgreek.com είναι μια δωρεάν υπηρεσία που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προσφέρει μια ποιοτική υπηρεσία στην πρωτοπορία της τεχνολογίας. Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται μέσω της διαχείρισης των μονάδων, απαγορεύεται αυστηρά η κατάργηση, η απόκρυψη ή η μη αναγνώριση με οποιονδήποτε τρόπο των υποχρεωτικών ειδοποιήσεων και των πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται στα Φόρουμ (συμπεριλαμβανομένης της γραμμής εργαλείων και του υποσέλιδου του φόρουμ) ή διαφημίσεις. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μέσω της διαχείρισης μονάδων.

Η forumgreek.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει φόρουμ, μηνύματα ή χρήστες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών που είναι προδήλως παράνομες ή αντίθετες με τους παρόντες Όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ως εκ τούτου, τα φόρουμ που περιέχουν κείμενο, συνδέσμους, εικόνες, κινούμενα σχέδια, βίντεο, διαβαθμισμένες διαφημίσεις ή περιεχόμενο οποιασδήποτε άλλης φύσης που θεωρείται ότι αντιβαίνουν στους παρόντες Όρους ενδέχεται να διαγραφούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δραστηριότητες αντίθετες προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς μπορούν να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και να οδηγηθούν σε νομικές ενέργειες.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ COOKIES

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη βασίζεται στη συγκατάθεσή του, εκτός εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την τήρηση νομικής υποχρέωσης. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, προκειμένου να την σταματήσει, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν οι υπηρεσίες είναι χρήσιμες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη, της βελτίωσης της προβολής και της λειτουργίας της σελίδας και, ενδεχομένως, της παροχής εξατομικευμένων διαφημιστικών αποτελεσμάτων. Μερικά από αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ο Χρήστης έχει ρητά συμφωνήσει, ιδίως για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων από τα φόρουμ στα οποία έχει εγγραφεί.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Οι λεπτομέρειες της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου.

Η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η forumgreek.com εξαρτάται από την ανάγνωση και αποδοχή από τον χρήστη, της Πολιτική Απορρήτου.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που περιέχει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών, το οποίο μεταφορτώνεται στη συσκευή του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Επιτρέπει στο φόρουμ να αναγνωρίζει τον χρήστη κατά τις επόμενες επισκέψεις του για να του προσφέρει μια βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης.

Οι υπηρεσίες της forumgreek.com ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση των cookies, για σκοπούς τεχνικής, διαφήμισης, μέτρησης κοινού ή ενοτήτων κοινωνικών δικτύων.

Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αρνηθεί και / ή να διαγράψει τα cookies που αποθηκεύονται από τις υπηρεσίες του περιηγητή του, όπως εξηγείται στην Πολιτική Απορρήτου. Ο χρήστης ενημερώνεται για τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.


ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η forumgreek.com παρέχει στους χρήστες προαιρετικές υπηρεσίες πληρωμής, όπως "πακέτα", όνομα χώρου ή αφαίρεση διαφημίσεων. Με την εγγραφή σας σε μία από αυτές τις υπηρεσίες, ο χρήστης συμφωνεί να καταβάλει στην forumgreek.com την μηνιαία ή ετήσια συνδρομή που υποδεικνύεται. Οι πληρωμές χρεώνονται εκ των προτέρων την ημέρα που αγοράζουν την υπηρεσία και καλύπτουν τη χρήση της για την επιλεγμένη μηνιαία ή ετήσια περίοδο συνδρομής.

Η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τη forumgreek.com παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 15 ημερών από την αγορά, εκτός εάν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει και είναι αδύνατο να ακυρωθεί η αγορά ή να υπάρξει επιστροφή χρημάτων. Εκτός της προθεσμίας υπαναχώρησης, δεν επιστρέφονται προϊόντα ή υπηρεσίες, ακόμη και αν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και δεν έχουν λήξει.

Τα έξοδα μονάδων, η αγορά ενός "πακέτου", η αγορά ενός ονόματος χώρου ή η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας, όπως η διαγραφή διαφημίσεων, είναι κατά την έννοια των παρόντων Όρων, "χρήση" μιας πληρωμένης υπηρεσίας. Ο χρήστης ρητά συμφωνεί με τους παρόντες Όρους ότι οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρέχονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, με αποτέλεσμα την παραίτηση αυτής της περιόδου.

Οι τρόποι άσκησης της περιόδου απόσυρσης και επιστροφής που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους δεν αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω τρίτου εταίρου της forumgreek.com (επικοινωνήστε απευθείας με τον συνεργάτη σε αυτή την περίπτωση, η οποία θα αποφασίσει κατά την απόλυτη κρίση του εάν πρέπει να προχωρήσετε ή όχι στην επιστροφή χρημάτων). Η περίοδος υπαναχώρησης και οι επιστροφές δεν αφορούν τα προϊόντα που προσφέρονται από τη forumgreek.com, αλλά όχι αποκλειστικά κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης για μια πληρωμένη υπηρεσία που δεν έχει «χρησιμοποιηθεί» σύμφωνα με τις διατάξεις, και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τη forumgreek.com: ή 04.92.02.15.76 (Γαλλία).

Εάν ο χρήστης πιστεύει ότι η forumgreek.com του έχει χρεώσει λάθος, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία εντός 90 ημερών από τη σχετική χρέωση. Δεν θα δοθούν επιστροφές για τέλη που χρεώνονται πριν από πέρας των 90 ημερών

Η forumgreek.com διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα επιστροφής χρημάτων εάν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι ο χρήστης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αθέμιτα αυτή την πολιτική επιστροφής χρημάτων (για παράδειγμα, με επανειλημμένες αιτήσεις επιστροφής χρημάτων για την ίδια υπηρεσία ή προϊόν), εάν είναι παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους ή εάν η forumgreek.com έχει λόγους να υποψιάζεται ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες με δόλιο τρόπο ή ότι ο Λογαριασμός Χρήστη χρησιμοποιείται δόλια από τρίτο άτομο.

Αυτή η πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν έχει καμία επίδραση στα δικαιώματα χρήσης του χρήστη.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΟΥΜ

Ο Διαχειριστής ενός φόρουμ phpBB, InVision ή PunBB με μια εγκατάσταση που φιλοξενεί ο ίδιος, αυτόματα, μπορεί να το εισαγάγει στην υπηρεσία forumgreek.com, εφόσον πιστοποιεί ότι είναι ο μοναδικός κάτοχος και ότι το φόρουμ συμφωνεί με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Για να το πράξει, πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο φόρουμ και να ζητήσει, στην τελευταία σελίδα αυτής της διαδικασίας, την εισαγωγή ενός φόρουμ. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής πρέπει να συμπεριλάβει τη βάση δεδομένων του εν λόγω φόρουμ, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο υπόδειγμα. Ενώ αναμένεται η εισαγωγή του φόρουμ, ο χρήστης δεν πρέπει να κάνει καμία τροποποίηση στο νεοδημιουργημένο φόρουμ, καθώς το περιεχόμενο αυτού θα αντικατασταθεί από την εισαγωγή του φόρουμ.

Ο χρήστης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής (λήψη, σε εξέλιξη, ολοκλήρωση ή αποτυχία). Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία σχετικά με την αίτηση εισαγωγής του, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε ή του επίσημου φόρουμ υποστήριξης.

Η forumgreek.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η εισαγωγή πραγματοποιείται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εντός των προθεσμιών που έχουν ανακοινωθεί. Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούν αυτές τις καθυστερήσεις ούτε το τελικό αποτέλεσμα της εισαγωγής, το οποίο παραμένει στενά συνδεδεμένο με τη δομή της βάσης δεδομένων του φόρουμ για εισαγωγή. Συνεπώς, ο αιτών εισαγωγής αποδέχεται τη δυνατότητα να προβεί σε ορισμένες προσαρμογές στο φόρουμ του προκειμένου να καταστεί σύμφωνη με το πρωτότυπο.

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση εισαγωγής, το περιεχόμενο της βάσης που πρόκειται να εισαχθεί και το τελικό φόρουμ που εισήχθη στη forumgreek.com παραμένουν αποκλειστικά στην ευθύνη του Διαχειριστή του φόρουμ ο οποίος ξεκίνησε την αίτηση εισαγωγής. Επίσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι η forumgreek.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε αίτηση εισαγωγής που θεωρεί ότι δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους.


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της forumgreek.com, ο χρήστης αναγνωρίζει χωρίς επιφύλαξη, περιορισμό ή προσόντα ότι έχει διαβάσει και έχει συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και συμφωνεί να συμμορφωθεί με αυτούς, με την επιφύλαξη της πιθανής εφαρμογής άλλων όρων ή κανόνων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Αυτοί οι Όροι μπορούν να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, στη διακριτική ευχέρεια της forumgreek.com. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν αμέσως για τους νέους χρήστες. Όλοι οι προϋπάρχοντες χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τις αλλαγές που έγιναν εντός 30 ημερών από την κοινοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο.